CLOUD HOSTING LINUX

 • HOSTING NSS-DN-START

  • 1000 MB Dung lượng
  • 20 GB Băng thông
  • 1 Sub Domain
  • 1 Park Domain
  • 1 My SQL
 • HOSTING NSS-DN-BASIC

  • 3000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 2 Sub Domain
  • 2 Park Domain
  • 2 My SQL
 • HOSTING NSS-DN-SILVER

  • 5000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 3 Sub Domain
  • 3 Park Domain
  • 3 My SQL
 • HOSTING NSS-DN-GOLD

  • 8000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 4 Sub Domain
  • 4 Park Domain
  • 4 My SQL
 • HOSTING NSS-DN-PRO

  • 10.000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 8 Sub Domain
  • 8 Park Domain
  • 8 My SQL