Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên của bạn hoặc từ khóa dưới đây để kiểm tra.

Một số tên miền mở rộng phổ biến

Tên miền
Đăng ký mới
Transfer
Gia hạn
.vn hot!
770,000đ
1 Năm
460,000đ
1 Năm
460,000đ
1 Năm
.com.vn hot!
670,000đ
1 Năm
360,000đ
1 Năm
360,000đ
1 Năm
.com hot!
275,000đ
1 Năm
275,000đ
1 Năm
319,000đ
1 Năm
.net hot!
341,000đ
1 Năm
341,000đ
1 Năm
341,000đ
1 Năm
.info
385,000đ
1 Năm
385,000đ
1 Năm
385,000đ
1 Năm
.org
383,900đ
1 Năm
383,900đ
1 Năm
383,900đ
1 Năm
.biz
398,000đ
1 Năm
398,000đ
1 Năm
398,000đ
1 Năm
.net.vn
630,000đ
1 Năm
N/A
360,000đ
1 Năm
.biz.vn
630,000đ
1 Năm
N/A
360,000đ
1 Năm
.gov.vn
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.org.vn
490,000đ
1 Năm
N/A
260,000đ
1 Năm
.edu.vn
490,000đ
1 Năm
N/A
260,000đ
1 Năm
.pro.vn
490,000đ
1 Năm
N/A
260,000đ
1 Năm
.int.vn
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.ac.vn
490,000đ
1 Năm
N/A
260,000đ
1 Năm
.info.vn
490,000đ
1 Năm
N/A
260,000đ
1 Năm
.health.vn
490,000đ
1 Năm
N/A
260,000đ
1 Năm
.name.vn
82,000đ
1 Năm
52,000đ
1 Năm
52,000đ
1 Năm
.us
270,000đ
1 Năm
270,000đ
1 Năm
270,000đ
1 Năm
.cc
260,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.ws
686,000đ
1 Năm
686,000đ
1 Năm
686,000đ
1 Năm
.mobi
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.eu
610,000đ
1 Năm
610,000đ
1 Năm
610,000đ
1 Năm
.asia
340,000đ
1 Năm
340,000đ
1 Năm
340,000đ
1 Năm
.me
610,000đ
1 Năm
488,000đ
1 Năm
610,000đ
1 Năm
.tel
384,000đ
1 Năm
384,000đ
1 Năm
384,000đ
1 Năm
.co
588,000đ
1 Năm
588,000đ
1 Năm
588,000đ
1 Năm
.com.co
249,000đ
1 Năm
249,000đ
1 Năm
249,000đ
1 Năm
.net.co
249,000đ
1 Năm
249,000đ
1 Năm
249,000đ
1 Năm
.nom.co
249,000đ
1 Năm
249,000đ
1 Năm
249,000đ
1 Năm
.photography
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.technology
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.photos
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.equipment
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.gallery
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.graphics
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.lighting
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.directory
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.today
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.tips
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.company
209,000đ
1 Năm
209,000đ
1 Năm
209,000đ
1 Năm
.systems
458,000đ
1 Năm
390,000đ
1 Năm
458,000đ
1 Năm
.management
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.center
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.support
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.email
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.solutions
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
475,000đ
1 Năm
.guru
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.land
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.bike
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.clothing
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.plumbing
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.singles
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.camera
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.estate
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.contractors
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.construction
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.kitchen
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.enterprises
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.tattoo
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.shoes
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.sexy
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.domains
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.academy
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.computer
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.training
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.builders
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
723,000đ
1 Năm
.angiang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.bacgiang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.backan.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.baclieu.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.bacninh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.baria-vungtau.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.bentre.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.binhdinh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.binhduong.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.binhphuoc.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.binhthuan.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.camau.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.cantho.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.caobang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.daklak.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.daknong.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.danang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.dienbien.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.dongnai.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.dongthap.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.gialai.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.hagiang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.haiduong.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.haiphong.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.hanam.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.hanoi.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.hatinh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.haugiang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.hoabinh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.hungyen.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.khanhhoa.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.kiengiang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.kontum.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.laichau.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.lamdong.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.langson.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.laocai.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.longan.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.namdinh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.nghean.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.ninhbinh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.ninhthuan.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.phutho.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.phuyen.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.quangbinh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.quangnam.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.quangngai.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.quangninh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.quangtri.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.soctrang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.sonla.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.tayninh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.thaibinh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.thainguyen.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.thanhhoa.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.thanhphohochiminh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.thuathienhue.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.tiengiang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.travinh.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.tuyenquang.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.vinhlong.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.vinhphuc.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.yenbai.vn
490,000đ
1 Năm
490,000đ
1 Năm
260,000đ
1 Năm
.name
2,460,000đ
1 Năm
2,460,000đ
1 Năm
2,460,000đ
1 Năm
.jp
2,340,000đ
1 Năm
1,872,000đ
1 Năm
2,340,000đ
1 Năm
.ventures
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.holdings
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.diamonds
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.voyage
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.careers
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.recipes
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.limo
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.cab
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.education
480,000đ
1 Năm
480,000đ
1 Năm
480,000đ
1 Năm
.institute
441,000đ
1 Năm
441,000đ
1 Năm
441,000đ
1 Năm
.repair
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.camp
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.glass
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.solar
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.coffee
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.international
441,000đ
1 Năm
441,000đ
1 Năm
441,000đ
1 Năm
.house
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.florist
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.holiday
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.marketing
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.viajes
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.farm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.codes
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
1,085,000đ
1 Năm
.cheap
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.zone
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.agency
441,000đ
1 Năm
441,000đ
1 Năm
441,000đ
1 Năm
.bargains
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.boutique
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
667,000đ
1 Năm
.site
676,000đ
1 Năm
676,000đ
1 Năm
676,000đ
1 Năm
.shop
809,000đ
1 Năm
809,000đ
1 Năm
809,000đ
1 Năm
.travel
2,636,000đ
1 Năm
2,636,000đ
1 Năm
2,636,000đ
1 Năm
.global
1,656,000đ
1 Năm
1,656,000đ
1 Năm
1,656,000đ
1 Năm
.blog
676,000đ
1 Năm
676,000đ
1 Năm
676,000đ
1 Năm
.business
209,000đ
1 Năm
209,000đ
1 Năm
209,000đ
1 Năm
.doctor
2,179,000đ
1 Năm
2,179,000đ
1 Năm
2,179,000đ
1 Năm
.tour
1,182,000đ
1 Năm
1,182,000đ
1 Năm
1,182,000đ
1 Năm
.hospital
1,166,000đ
1 Năm
1,166,000đ
1 Năm
1,166,000đ
1 Năm

Hãy chọn một mục để tiếp tục

Thêm Web Hosting

Chọn một gói hosting cho trang web

Chúng tôi có các gói phù hợp với mọi ngân sách

Khám phá các gói dịch vụ hosting

Chuyển tên miền của bạn

Chuyển tên miền mở rộng của bạn 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Nếu bạn chưa gia hạn gần đây hoặc tên miền các quốc gia khác