Lựa chọn một gói dịch vụ

Google Workspace - Business Starter

Hãy chọn mã giảm giá GW1-FirstYear (ở bước gần cuối) để được giảm giá hơn 50% cho lần đăng ký đầu tiên. Giá chỉ còn 768.000đ/ user/ năm đầu.

Google Workspace - Business Standard

Hãy chọn mã giảm giá GW2-FirstYear (ở bước gần cuối) để được giảm giá hơn 30% cho lần đăng ký đầu tiên. Giá chỉ còn 2.136.000đ/ user/ năm đầu.

Google Workspace - Business Plus

Nếu số lượng tài khoản từ 100 trở lên, liên hệ Ngôi Sao Số để có giá tốt hơn.