Lựa chọn một gói dịch vụ

GOOGLE WORKSPACE - Business Starter

Chỉ với 106.000đ/tài khoản/1 tháng
(Chi phí tính theo số lượng tài khoản hàng tháng hoặc hàng năm)

GOOGLE WORKSPACE - Custom

10 tài khoản, 300,000đ/ tháng, 15Gb 1 địa chỉ email

GOOGLE WORKSPACE - Business Standard

Chỉ với 265.000đ/tài khoản/1 tháng
(Chi phí tính theo số lượng tài khoản hàng tháng hoặc hàng năm)

GOOGLE WORKSPACE - Business Plus

Chỉ với 640.000đ/tài khoản/1 tháng
(Chi phí tính theo số lượng tài khoản hàng tháng hoặc hàng năm)