Lựa chọn một gói dịch vụ

Business Starter

Xin lưu ý, giá này dành cho khách hàng đăng ký mới, chưa bao giờ sử dụng Google Workspace. Nếu bạn đã sử dụng Google Workspac trước đây. Giá sẽ trở về giá gốc. (Liên hệ 028.7300.9116 để được tư vấn trường hợp của bạn). Nếu số lượng tài khoản từ 100 trở lên, liên hệ Ngôi Sao Số để có giá tốt hơn.

Business Standard

Xin lưu ý, giá này dành cho khách hàng đăng ký mới, chưa bao giờ sử dụng Google Workspace. Nếu bạn đã sử dụng Google Workspac trước đây. Nếu số lượng tài khoản từ 100 trở lên, liên hệ Ngôi Sao Số để có giá tốt hơn. Giá sẽ trở về giá gốc. (Liên hệ 028.7300.9116 để được tư vấn trường hợp của bạn).

Business Plus

Nếu số lượng tài khoản từ 100 trở lên, liên hệ Ngôi Sao Số để có giá tốt hơn.