Lựa chọn một gói dịch vụ

GOOGLE WORKSPACE - Business Starter

30Gb bộ nhớ/ người dùng + Họp video 100 người + Các ứng dụng và tính năng khác.

  • 106.000đ/ người dùng/ tháng Dưới 20 người dùng
  • 146.000đ/ người dùng/ tháng Từ người dùng 21 trở lên
GOOGLE WORKSPACE - Business Standard

2T bộ nhớ/ người dùng + Họp video 150 người + Các ứng dụng và tính năng khác.

  • 248.000đ/ người dùng/ tháng Dưới 20 người dùng
  • 307.000đ/ người dùng/ tháng Từ người dùng 21 trở lên
GOOGLE WORKSPACE - Business Plus

5T bộ nhớ/ người dùng + Họp video 250 người + Các ứng dụng và tính năng khác.
458.000đ/ người dùng/ tháng