EMAIL GIÁ RẺ

EMAIL TÙY CHỈNH

- Gói mặc định tối thiểu 1 email, 1GB (216.000đ/năm, chưa thuế)
- Dung lượng TỐI THIỂU cho mỗi địa chỉ email là 1GB
*Nghĩa là nếu bạn đặt hàng 5 địa chỉ email thì tối thiểu bạn phải đặt hàng tổng dung lượng là 5GB để bạn có thể chia cho mỗi địa chỉ email ít nhất là 1GB