Máy chủ ảo chất lượng cao, công nghệ điện toán đám mây

Hoàn tiền nếu chất lượng không tốt

Gói Cloud Server 1
 • 30GB SSD
 • Intel Xeon [2] Cores CPU
 • 1.5GB + 512MB Free Ram
Gói Cloud Server 2
 • 50GB SSD
 • Intel Xeon [3] Cores CPU
 • 2GB + 1G Free Ram
Gói Cloud Server 3
 • 60GB SSD
 • Intel Xeon [4] Cores CPU
 • 3GB + 1GB Free Ram
Gói Cloud Server 4
 • 80GB SSD
 • Intel Xeon [5] Cores CPU
 • 4GB + 1GB Free Ram
Gói Cloud Server 5
 • 100GB SSD
 • Intel Xeon [6] Cores CPU
 • 5GB + 1GB Free Ram
Gói Cloud Server 6
 • 120GB SSD
 • Intel Xeon [6] Cores CPU
 • 6GB + 1GB Free Ram
Gói Cloud Server 7
 • 50GB SSD
 • Intel Xeon [3] Cores CPU
 • 2GB + 1.5GB Free Ram
Gói Cloud Server 8
 • 80GB SSD
 • Intel Xeon [4] Cores CPU
 • 4GB + 1.5GB Free Ram
Gói Cloud Server 9
 • 120GB SSD
 • Intel Xeon [4] Cores CPU
 • 4GB + 2GB Free Ram
Gói Cloud Server 10
 • 120GB SSD
 • Intel Xeon [6] Cores CPU
 • 5GB + 1.5GB Free Ram