Máy chủ ảo chất lượng cao, công nghệ điện toán đám mây

Hoàn tiền nếu chất lượng không tốt

Gói Cloud Server nâng cao 1
 • 120GB SSD
 • [6] Cores CPU
 • 3GB + 3G Free Ram
Gói Cloud Server nâng cao 2
 • 150GB SSD
 • [8] Cores CPU
 • 4GB + 4G Free Ram
Gói Cloud Server nâng cao 3
 • 200GB SSD
 • [10] Cores CPU
 • 5GB + 5G Free Ram
Gói Cloud Server nâng cao 4
 • 250GB SSD
 • [12] Cores CPU
 • 6GB + 6G Free Ram
Gói Cloud Server nâng cao 5
 • 300GB SSD
 • [16] Cores CPU
 • 8GB + 8G Free Ram
Gói Cloud Server nâng cao 6
 • 500GB SSD
 • [16] Cores CPU
 • 8GB + 10G Free Ram