LƯU TRỮ WEB

 • Lưu trữ web (Hosting) - GÓI 1

  360,000/yr
  Đăng ký
  • 1000 MB Dung lượng
  • 20 GB Băng thông
  • 1 Sub Domain
  • 1 Park Domain
  • 1 My SQL
 • Lưu trữ web (Hosting) - GÓI 2

  960,000/yr
  Đăng ký
  • 3000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 2 Sub Domain
  • 2 Park Domain
  • 2 My SQL
 • Lưu trữ web (Hosting) - GÓI 3

  1,500,000/yr
  Đăng ký
  • 5000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 3 Sub Domain
  • 3 Park Domain
  • 3 My SQL
 • Lưu trữ web (Hosting) - GÓI 4

  1,410,000/6 mo
  Đăng ký
  • 8000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 4 Sub Domain
  • 4 Park Domain
  • 4 My SQL
 • Lưu trữ web (Hosting) - GÓI 5

  2,610,000/6 mo
  Đăng ký
  • 10.000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 8 Sub Domain
  • 8 Park Domain
  • 8 My SQL