Chuyển sang SSL Symantec

Thay thế ngay Chứng chỉ SSL hiện tại của bạn mà không mất thêm thời gian hoặc tiền bạc

Mua Chứng chỉ SSL mới từ chúng tôi và bạn sẽ được nhận thêm bất kỳ thời gian còn lại nào bạn đang có từ Chứng chỉ SSL hiện tại của bạn (tối đa thêm 12 tháng) miễn phí.

Ví dụ
Bạn đã mua chứng nhận SSL 2 năm, và hiện tại còn 11 tháng để chạy.
Bạn thực hiện chuyển đổi và chứng chỉ mới của bạn sẽ có hiệu lực trong 1 năm VÀ 11 tháng .
Số tiền bạn trả cho chứng chỉ mới sẽ CHỈ trong 1 năm.

Ưu đãi nâng cấp đặc biệt này có sẵn cho Chứng chỉ SSL được cấp bởi một trong những nhà cung cấp SSL đối thủ cạnh tranh được hỗ trợ *. Nhập tên miền của bạn dưới đây để xác thực tính đủ điều kiện của bạn và xem bạn sẽ có thể tiết kiệm được bao nhiêu.


https://

* Ưu đãi có giá trị cho các chứng chỉ SSL từ các nhà cung cấp Comodo, GlobalSign, Entrust, và GoDaddy.