GeoTrust True Business ID Wildcard

Đơn giản hóa việc quản lý chứng chỉ với sự tiện lợi của chứng chỉ Wildcard. Chứng chỉ GeoTrust® True BusinessID Wildcard cho phép bạn bảo mật nhiều tên miền phụ trên một chứng chỉ, giảm thời gian và chi phí quản lý. Cho dù đó là trang chủ của công ty bạn hay tên máy chủ email của bạn, bảo vệ thông tin nhạy cảm là mục tiêu của bạn và đó cũng là mục tiêu của chúng tôi.

Chọn thời hạn thanh toán


Chọn tên miền

Get the green address bar

with a GeoTrust™ EV certificate

  • Gives more credibility and consumer trust
  • Recommended for Business Use
  • Universal device and browser compatibility
  • Meet compliance requirements (PCI-DSS and HIPAA/HITECH)