RapidSSL Wildcard

Chứng chỉ Wildcard RapidSSL® giúp bạn bảo mật nhiều tên miền phụ với một chứng chỉ SSL chi phí thấp được cấp cho * .yourdomain.com. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng với mã hóa tối đa 256 bit. Xác thực kiểm soát miền tự động giúp xác thực trang web dễ dàng.

Chọn thời hạn thanh toán


Chọn tên miền

Get the green address bar

with a GeoTrust™ EV certificate

  • Gives more credibility and consumer trust
  • Recommended for Business Use
  • Universal device and browser compatibility
  • Meet compliance requirements (PCI-DSS and HIPAA/HITECH)