RapidSSL

Chứng chỉ RapidSSL® giúp bạn giữ an toàn cho các giao dịch của khách hàng với mã hóa dữ liệu tối đa 256 bit và xác thực trang web. Chứng chỉ SSL này giá khá tốt cho các trang web nhỏ và tiết kiệm cho bạn.

Chọn thời hạn thanh toán


Chọn tên miền

Get the green address bar

with a GeoTrust™ EV certificate

  • Gives more credibility and consumer trust
  • Recommended for Business Use
  • Universal device and browser compatibility
  • Meet compliance requirements (PCI-DSS and HIPAA/HITECH)