DNS TÊN MIỀN

ANYCAST-DNS-FREE

Chỉ dành cho tên miền đang sử dụng tại Ngôi Sao Số,

GÓI DNS 1
 • 6 DNS nameservers
 • 28 Khu vực Anycast DNS
 • 5 Số vùng DNS
 • 50 Bản ghi DNS
 • 1.000.000 Yêu cầu DNS mỗi tháng
GÓI DNS 2
 • 6 DNS nameservers
 • 28 Khu vực Anycast DNS
 • 20 Số vùng DNS
 • 500 Bản ghi DNS
 • 5.000.000 Yêu cầu DNS mỗi tháng
GÓI DNS 3
 • 6 DNS nameservers
 • 28 Khu vực Anycast DNS
 • 50 Số vùng DNS
 • 1000 Bản ghi DNS
 • 20.000.000 Yêu cầu DNS mỗi tháng
GÓI DNS 4
 • 6 DNS nameservers
 • 28 Khu vực Anycast DNS
 • 200 Số vùng DNS
 • 5000 Bản ghi DNS
 • Không giới hạn Yêu cầu DNS mỗi tháng