DNS TÊN MIỀN

 • GÓI 1

  • 6 DNS nameservers
  • 28 Khu vực Anycast DNS
  • 5 Số vùng DNS
  • 50 Bản ghi DNS
  • 1.000.000 Yêu cầu DNS mỗi tháng
  60,000/yr
  Đăng ký
 • GÓI 2

  • 6 DNS nameservers
  • 28 Khu vực Anycast DNS
  • 20 Số vùng DNS
  • 500 Bản ghi DNS
  • 5.000.000 Yêu cầu DNS mỗi tháng
  240,000/yr
  Đăng ký
 • GÓI 3

  • 6 DNS nameservers
  • 28 Khu vực Anycast DNS
  • 50 Số vùng DNS
  • 1000 Bản ghi DNS
  • 20.000.000 Yêu cầu DNS mỗi tháng
  420,000/yr
  Đăng ký
 • GÓI 4

  • 6 DNS nameservers
  • 28 Khu vực Anycast DNS
  • 200 Số vùng DNS
  • 5000 Bản ghi DNS
  • Không giới hạn Yêu cầu DNS mỗi tháng
  4,200,000/yr
  Đăng ký