NSSM - HOSTING WORDPRESS

WP HOSTING - TIẾT KIỆM

10.000 lượt truy cập mỗi tháng
Miễn phí chứng thư số SSL
Cách ly mã độc
Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore

 • 1 Website
 • 1GB SSD Dung lượng
WP HOSTING - CƠ BẢN

30.000 lượt truy cập mỗi tháng
Miễn phí chứng thư số SSL
Cách ly mã độc
Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore

 • 1 Website
 • 5GB SSD Dung lượng
WP HOSTING - CỬA HÀNG

80.000 lượt truy cập mỗi tháng
Miễn phí chứng thư số SSL
Cách ly mã độc
Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu

 • 2 Website
 • 10GB SSD Dung lượng
WP HOSTING - DOANH NGHIỆP

150.000 lượt truy cập mỗi tháng
Miễn phí chứng thư số SSL
Cách ly mã độc
Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu

 • 2 Website
 • 15GB SSD Dung lượng
WP HOSTING - CAO CẤP

300.000 lượt truy cập mỗi tháng
Miễn phí chứng thư số SSL
Cách ly mã độc
Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu

 • 3 Website
 • 20GB SSD Dung lượng
WP HOSTING - TỐI ƯU

600.000 lượt truy cập mỗi tháng
Miễn phí chứng thư số SSL
Cách ly mã độc
Tùy chọn máy chủ VietNam/Singapore
Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu

 • 4 Website
 • 40GB SSD Dung lượng