CLOUD HOSTING WINDOWS

 • HOSTING NSS-DNW START

  540,000/yr
  Đăng ký
  • 1000 MB Dung lượng
  • 20GB Băng thông
  • 1 Sub Domain
  • 1 Park Domain
  • 1 My SQL
 • HOSTING NSS-DNW BASIC

  780,000/yr
  Đăng ký
  • 3000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 2 Sub Domain
  • 2 Park Domain
  • 2 My SQL
 • HOSTING NSS-DNW SILVER

  1,140,000/yr
  Đăng ký
  • 5000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 3 Sub Domain
  • 3 Park Domain
  • 3 My SQL
 • HOSTING NSS-DNW GOLD

  1,740,000/yr
  Đăng ký
  • 8000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 4 Sub Domain
  • 4 Park Domain
  • 4 My SQL
 • HOSTING NSS-DNW PRO

  2,820,000/yr
  Đăng ký
  • 10.000 MB Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 8 Sub Domain
  • 8 Park Domain
  • 8 My SQL