Wildcard SSL

Bảo mật các tên miền phụ không giới hạn trên một chứng chỉ đơn.

Chứng chỉ SSL Wildcard là gì?SSL Wildcard cho phép bảo mật số lượng không giới hạn các tên miền phụ trên một chứng chỉ duy nhất. Đó là một giải pháp tuyệt vời cho bất kỳ ai lưu trữ hoặc quản lý nhiều trang hoặc trang tồn tại trên cùng một tên miền. Chi phí một lần của chứng chỉ bao gồm bạn cho các tên miền phụ bổ sung mà bạn có thể thêm trong tương lai.

Không giống như Chứng chỉ SSL chuẩn cấp cho một Tên miền duy nhất, có nghĩa là nó chỉ có thể được sử dụng để bảo mật tên miền chính xác mà nó đã được cấp. Chứng chỉ SSL Wildcard được cấp cho *.yourdomain.com (dấu hoa thị đại diện cho tất cả các tên miền phụ).

Thẻ ký tự đại diện SSL là một tùy chọn có sẵn cho chứng chỉ SSL DV và OV.

Bảng giá chứng chỉ SSL


RapidSSL Wildcard

 • Minutes
 • Personal Websites
 • USD $10,000
 • 99.9%
 • 3,725,000đ/1 năm
 • 3,437,500đ/1 năm

GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard

 • Minutes
 • Small Business
 • USD $500,000
 • 99.9%
 • 6,975,000đ/1 năm
 • 6,103,125đ/1 năm

GeoTrust True Business ID Wildcard

 • 1-3 Days
 • Business & Ecommerce
 • USD $1,250,000
 • 99.9%
 • 10,975,000đ/1 năm
 • 10,150,000đ/1 năm

Phát hành nhanh chóng

Cách nhanh nhất và hợp lý nhất để kích hoạt bảo vệ bằng chứng chỉ SSL cho trang web của bạn, phát hành là nhanh chóng và thường hoàn toàn tự động.

Dấu hiệu trang web tin cậy

Chứng chỉ SSL của chúng tôi đi kèm với một dấu hiệu đáng tin cậy để tăng sự tin cậy của khách truy cập và tăng khả năng chuyển đổi khách hàng.

Tăng thứ hạng Google trang web của bạn

Google sử dụng SSL/HTTPS làm yếu tố xác định thứ hạng của công cụ tìm kiếm. Thêm SSL ngay hôm nay để giúp tăng thứ hạng Google của bạn!

Tính năng chứng chỉ

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

Giao dịch trực tuyến an toàn

Chứng minh tính hợp pháp

Mạnh nhất và nhanh chóng

99.9% tương thích các trình duyệt web

Tăng thứ hạng SEO

Phát hành ngay lập tức

Khởi tạo miễn phí

Ngôi Sao Số chỉ cung cấp chứng chỉ SSL từ một số thương hiệu đáng tin cậy nhất trong bảo mật trực tuyến.