LƯU TRỮ NÂNG CAO

Lưu trữ web (Hosting) - GÓI NÂNG CAO 01
 • 5GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 4GB RAM
 • 200% CPU
Lưu trữ web (Hosting) - GÓI NÂNG CAO 02
 • 10GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 6GB RAM
 • 250% CPU
Lưu trữ web (Hosting) - GÓI NÂNG CAO 03
 • 20GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 10GB RAM
 • 300% CPU